PxPixel
Tempat yang Disukai phongthon
St Paul's Church is one of Tempat yang Disukai phongthon.

1. St Paul's Church

මහනුවර, Central Province
Gereja · 2 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: This us the church of England church not catholic church.

Pinnawala Elephant Orphanage is one of Tempat yang Disukai phongthon.

2. Pinnawala Elephant Orphanage

Rambukkana Rd. (Rambukkana Rd.), Kegalle, Sabaragamuwa Province
Penampungan Hewan · 41 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: Lunch at hotel pinnalanda for elephant bathing view.

Siam House is one of Tempat yang Disukai phongthon.

3. Siam House

6.8
Melbourne Ave. (Galle Rd.), Bambalapitiya, Western Province
Restoran Thailand · 46 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: Nice tidy place. Serve Authentic thai food.

Gangaramaya is one of Tempat yang Disukai phongthon.

4. Gangaramaya

7.4
Gangarama Rd., Kolombo, Western Province
Kuil Budha · 42 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: Don t miss the museum and budda's hair

Jack Tree is one of Tempat yang Disukai phongthon.

5. Jack Tree

6.6
No. 200, Park Rd., Kolombo, Western Province
Restoran Thailand · 43 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: กินร้านอาหารไทยในโคลัมโบมาสองร้าน ร้านนี้โอกว่าร้านเมื่อวาน

Cinnamon Lakeside is one of Tempat yang Disukai phongthon.

6. Cinnamon Lakeside

8.7
115 Sir Chitampalam A. Gardiner Mw., Kolombo, Western Province
Hotel · Colombo · 66 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: View, room , food , dinner

Baiyoke Sky Hotel is one of Tempat yang Disukai phongthon.

7. Baiyoke Sky Hotel

7.2
222 Ratchaprarop Rd (Soi 3), ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
Hotel · 210 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ทางเข้าต้องเข้าจากซอยสาม เพราะซอยหนึ่งเขาเอาถนนมาปล่อยเช่าขายของ

Suanluang Rama IX is one of Tempat yang Disukai phongthon.

8. Suanluang Rama IX

9.2
(สวนหลวง ร.9)
Chaloem Prakiat Ratchakan Thi 9 Rd, ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
Taman · 179 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: จอดรถด้านนอกสวนหลวงดีกว่า เข้าในแล้วออกยาก และรบกวนคนออกกำลังกาย

Bandar Udara Suvarnabhumi (BKK) is one of Tempat yang Disukai phongthon.

9. Bandar Udara Suvarnabhumi (BKK)

7.9
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
999 Moo 1 Debaratana Rd, Bang Phli, สมุทรปราการ
Bandara · 3705 tips dan ulasan
Starbucks is one of Tempat yang Disukai phongthon.

10. Starbucks

(สตาร์บัคส์)
MAYA (G Fl), Chiang Mai, เชียงใหม่
Warung Kopi · 12 tips dan ulasan
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) is one of Tempat yang Disukai phongthon.

11. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 Soi Ramkhamhaeng 39 (Soi Wat Thep Lila), วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร
Kantor · 5 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: วสท กับสภาวิศวกรนี่คนละหน่วยงานนะครับ

HOBS The Playhouse is one of Tempat yang Disukai phongthon.

12. HOBS The Playhouse

7.7
centralwOrld (1st Fl, #G113), ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
Bar · 30 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: มาก่อนหนึ่งทุ่ม happy hour ไม่หนึ่งแถมหนึ่งนะ แค่ลด 10 %

Beer Republic is one of Tempat yang Disukai phongthon.

13. Beer Republic

28 Nimmana Haeminda La. 11, Chiang Mai, เชียงใหม่
Bar Bir · 49 tips dan ulasan
คุ้มเวียงยอง is one of Tempat yang Disukai phongthon.

14. คุ้มเวียงยอง

7.3
Su Thep (เลี่ยงเมือง), Su Thep, เชียงใหม่
Restoran Thailand · 33 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: บ้านเก่าตระกูลนันทขว้างที่ปรับมาเป็นร้านอาหาร ในบริเวณใกล้ๆมีที่ขายผ้า ร้านกาแฟ ร้านขนมทันสมัยอยู่ด้วยกัน

วัดพระธาตุดอยคำ (วัดสุวรรณบรรพต) Wat Phra That Doi Kham is one of Tempat yang Disukai phongthon.

15. วัดพระธาตุดอยคำ (วัดสุวรรณบรรพต) Wat Phra That Doi Kham

9.4
108 หมู่ 3, Chiang Mai, เชียงใหม่
Kuil Budha · 63 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ซื้อมะลิมาแก้บน ต้องซื้อจากด้านล่าง ในวัดไม่มีขาย

วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) (Wat Ton Kwen) is one of Tempat yang Disukai phongthon.

16. วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) (Wat Ton Kwen)

9.1
หางดง, เชียงใหม่
Kuil Budha · 19 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ศิลปล้านนาแท้ๆ ต้นแบบของหอคำหลวงในราชพฤษณ

Saenkham Terrace is one of Tempat yang Disukai phongthon.

17. Saenkham Terrace

7.6
(แสนคำเทอเรซ)
หมู่บ้านในฝัน (ถนนเลียบคลองชลประทาน), Chiang Mai, เชียงใหม่
Restoran Thailand · 5 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ร้านอร่อย คลับเฮ้าหมู่บ้านในฝัน ร้านนานแล้ว แต่ยังรักษามาตรฐานดีเสมอ

Chiang Mai Night Safari is one of Tempat yang Disukai phongthon.

18. Chiang Mai Night Safari

8.2
(เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
33 Moo 12 (Ratchapruek Rd), Chiang Mai, เชียงใหม่
Kebun Binatang · 98 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: มีทัวร์ตอนกลางวันด้วย รอบสุดท้าย 16.30

Teentok Royal Project Development Center is one of Tempat yang Disukai phongthon.

19. Teentok Royal Project Development Center

8.6
(ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก)
National Hwy No 4074, แม่ออน, เชียงใหม่
Kebun Botani · 18 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: จะทานอาหารที่ร้านต้องเชคว่ามีแขกที่ห้องมาเหมาหรือเปล่าครับ จะได้ไม่ผิดหวังโทรมาเชคก่อน

San Kam Phaeng Hot Spring is one of Tempat yang Disukai phongthon.

20. San Kam Phaeng Hot Spring

8.0
(น้ำพุร้อนสันกำแพง)
Ban Sahakon, แม่ออน, เชียงใหม่
Mata Air Panas · 85 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ต้มไข่น้ำพุร้อน แช่ขากับธารน้ำแร่ หรือจะอาบเลยก็มีที่จัดไว้ แต่อย่าคาดหวังว่าจะเป็นออนเซนญี่ปุ่น เพราะนี่ไทยแลนด์

Sala Lanna Chiang Mai is one of Tempat yang Disukai phongthon.

21. Sala Lanna Chiang Mai

7.4
49 Charoenrat Road, Watgate, Chiang Mai, เชียงใหม่
Sanggraloka · 15 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ลอง homemade pasta นะครับ สุดมาก

ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก is one of Tempat yang Disukai phongthon.

22. ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก

7.2
แถววัดมหาธาตุ (แยก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา), พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
Rumah Mi · 35 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: เหมือนสมัยกินโรงอาหารโรงเรียน

Sala Ayutthaya is one of Tempat yang Disukai phongthon.

23. Sala Ayutthaya

8.3
(ศาลาอยุธยา)
Moo 4 U-Thong Rd., พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
Hotel · 21 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ถ้าไม่ได้ห้องด้านเห็นแม่น้ำไม่ค่อยน่าพักครับ ส่วนห้องอาหารด้านห้องแอร์จะไม่มียุง

เฝอ49 (Phở49) Photynine is one of Tempat yang Disukai phongthon.

24. เฝอ49 (Phở49) Photynine

8.6
441 Rama IX Soi 49, สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
Restoran Vietnam · 29 tips dan ulasan
Harajuku Dessert is one of Tempat yang Disukai phongthon.

25. Harajuku Dessert

6.3
32/1 Sukhumvit 39 (at The Manor 39, 1st Fl.), วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Toko Pastry · 8 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: เครป และเค้กผลไม้ต่างๆ ร้านนี้ทำโดยคนญี่ปุ่นมันจึงไม่หวานมาก

Mont Nom Sod is one of Tempat yang Disukai phongthon.

26. Mont Nom Sod

8.7
(มนต์นมสด)
160/1-3 Dinso Rd (near Bangkok City Hall), Bangkok, กรุงเทพมหานคร
Toko Roti · เสาชิงช้า · 514 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: นมชมพู หากินได้ที่นี่

Nan National Museum is one of Tempat yang Disukai phongthon.

27. Nan National Museum

8.5
(พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน)
Phakong Rd, น่าน, จังหวัดน่าน
Museum · 27 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ตอนนี้คสช ให้เข้าฟรี อาคารนี้แต่เดิมเป็นคุ้มของเจ้าครองนครน่านสมัยรัชกาลที่ห้า

Wat Phu Mintr is one of Tempat yang Disukai phongthon.

28. Wat Phu Mintr

9.4
(วัดภูมินทร์)
Phakong 1 (ถนนสุริยพงษ์), น่าน, จังหวัดน่าน
Kuil Budha · 56 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ชมภาพวาดของหนานบัวผัน ต้องอ่านหนังสืออธิบายประกอบจะอินมาก ปู่ม่านย่าม่านเป็นสามีภรรยากันมิใช่คู่รัก

เสาพระหลักเมืองน่าน is one of Tempat yang Disukai phongthon.

29. เสาพระหลักเมืองน่าน

9.0
วัดมิ่งเมือง, น่าน, จังหวัดน่าน
Tempat Suci · 10 tips dan ulasan

phongthon 1.phongthon 1: ลายปูนปั้น เดินดูให้รอบ ชมภาพเขียน พิจารณารายละเอียด